Wij zijn Reload the City. Een stichting opgericht uit liefde voor Amsterdam Nieuw-West, maar vooral ook uit liefde voor zelfredzaamheid van mensen en vrijheid om je eigen stad te maken! De stad herladen vanuit eigenzinnigheid, betrokkenheid en liefde voor de buurt is waar Reload the City voor staat!

Amsterdam maken we als buren/bewoners zelf. Met onze ideeën, betrokkenheid en liefde voor de buurt. Soms hebben deze ideeën een steuntje in de rug nodig. Moeten we de weg vinden naar middelen om onze ideeën te realiseren, of moeten we onze ideeën op een andere manier of op een andere plek herladen. Daarvoor zijn wij; Reload the City!

Wij geloven in democratische buurten, waar bewoners aan zet zijn! De stad maak je van onderop. Daarom herladen wij niet alleen een stad door buren te helpen met hun ideeën voor de buurt. Ook herladen wij de stad met gesprekken /lezingen en discussie over de positie en rechten van de buren die de stad maken.

Onze passie ligt bij organiseren en creëren. Ook onze ideeën over toegankelijke, vrijzinnige en democratische stad willen wij graag realiseren en is Reload the City het platform om dit te doen. Natuurlijk realiseren wij graag onze ideeën met zoveel mogelijk buren

Bij al onze werkmethodes staat het in gebruik nemen van de buurt en ontmoeting door buren en bewoners centraal. Het zichtbaar maken van de (democratische) middelen is hierbij essentieel. Zo herladen wij, met elkaar, de stad!

inschrijving kvk:
Stichting Reload the city
K.v.K nummer: 66313554