Onze activiteiten hebben geleid tot ervaringen over het Bottom-up opzetten van initiatieven en democratiseren van een buurt of wijk door bewoners. Wij hebben de eer, om over dit onderwerp met enige regelmaat presentaties en lezingen te geven. Bijvoorbeeld voor de bewonersacademie of werksessies over gebiedsgericht werken door de gemeente Amsterdam. 16 November namen wij als Reload the City deel aan een congres van de Opleiding Urban Mangement van de HvA, met als titel de zelfsturende stad. Waar we onderdeel zijn van de workshop: Power to some people.

Lezingen