Plein de Vlugt Slotermeer

Midden in Slotermeer, Amsterdam Nieuw-West, is een plein. Gelegen aan Broedplaats de Vlugt. Op dit moment wordt het plein niet gebruikt. Staat het leeg en wordt  het door bewoners als onveilig ervaren in plaats van een stuk openbare ruimte dat van hen is. Samen met creative interventions Amsterdam (ciA) hebben we de handen ineen gestoken en zijn we een traject gestart om samen met bewoners van Slotermeer Plein de Vlugt nieuw leven in te blazen. Om zo openbare ruimte terug te geven aan bewoners. Dit door het plein opnieuw in te richten (trajectbeheer door ciA) en samen met bewoners te programmeren vanuit behoefte uit de wijk (trajectbeheer door Reload the City).

Plein de Vlugt Slotermeer
    • Categories: projecten